Home print

Bli medlem!

 title=

Gjennom å være  medlemsorientert og samfunnsbevisst, og en attraktiv samarbeidspartner for både næringsliv og offentlige aktører, vil vi arbeide for vår visjon om at Teknologibyen Kongsberg skal være Norges beste by å leve i!  Vi skal forbedre Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve, lære og handle!
Kongsberg Næringsforum er et objektivt, partipolitisk uavhengig og kompetansebasert talerør for alle deler av næringslivet i Kongsberg.  Som medlem hos oss får du dra nytte av vår kontinuerlige jobb for bedre rammebetingelser og økt konkurransekraft gjennom engasjement i aktuelle og relevante saker!
Gode grunner til å bli medlem

– faglig utvikling og kompetanseheving
– forum og nettverk
– påvirkningsmulighet i saker som engasjerer deg
– oppdatert informasjon gjennom regelmessige nyhetsbrev om saker som angår deg i din jobb

Vi har to typer medlemskap;Bedriftsmedlemskap og personlig medlemskap. Ved personlig medlemskap har du tilgang til alle tjenestene, møteplasser og alle andre fordeler, men ikke stemmerett på selskapsmøtet.

Hva koster det?

Serviceavgiften til Kongsberg Næringsforum avhenger av antall årsverk i bedriften.
0 – 5 årsverk:  kr. 3.250,-
6 – 100 årsverk:  kr. 650,- pr. årsverk
<100 årsverk:  kr. 130,- pr. årsverk

Personlig medlemsskap koster kr. 500,- pr. år.

Innmelding bedrift Innmelding personlig

Vi ber deg gjøre deg kjent med våre vedtekter, og gjør spesielt oppmerksom på at medlemsskapet i KNF har 6 mndr. oppsigelsestid.