Home print

Bli medlem!

 title=

Gjennom å være  medlemsorientert og samfunnsbevisst, og en attraktiv samarbeidspartner for både næringsliv og offentlige aktører, vil vi arbeide for vår visjon om at Teknologibyen Kongsberg skal være Norges beste by å leve i!  Vi skal forbedre Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve, lære og handle!
Kongsberg Næringsforum er et objektivt, partipolitisk uavhengig og kompetansebasert talerør for alle deler av næringslivet i Kongsberg.  Som medlem hos oss får du dra nytte av vår kontinuerlige jobb for bedre rammebetingelser og økt konkurransekraft gjennom engasjement i aktuelle og relevante saker!
Gode grunner til å bli medlem

– faglig utvikling og kompetanseheving
– forum og nettverk
– påvirkningsmulighet i saker som engasjerer deg
– oppdatert informasjon gjennom regelmessige nyhetsbrev om saker som angår deg i din jobb

Vi har fire typer medlemskap; Bedriftsmedlemskap, personlig medlemskap (herunder enkeltmannsforetak med èn ansatt), gårdeiere og studenter/pensjonister.  Som student/pensjonist har du tilgang til alle tjenestene, møteplasser og alle andre fordeler, men ikke stemmerett på selskapsmøtet.

Hva koster det?

Serviceavgiften til Kongsberg Næringsforum avhenger av antall årsverk i bedriften.
0 – 5 årsverk:  kr. 3.370,-
6 – 100 årsverk:  kr. 675,- pr. årsverk
<100 årsverk:  kr. 135,- pr. årsverk

Personlig medlemsskap, enkeltmannsforetak og gårdeiere: kr. 1.950,- pr. år.
Studenter og pensjonister: kr. 600 pr. år.

Innmelding bedrift Innmelding personlig

Vi ber deg gjøre deg kjent med våre vedtekter, og gjør spesielt oppmerksom på at medlemsskapet i KNF har 6 mndr. oppsigelsestid.