Home print

Industrilederforum

8 av KNFs medlemsbedrifter innen industri etablerte 10. mars 2017 Industrilederforum. En møtearena med mål om å sette fokus på viktige saker for industrien, ha en felles stemme ut, og sikre at helheten blir ivaretatt.  Hans Peter Havdal leder forumet som møtes 4-5 ganger pr. år.

8 bedrifter rundt bordet

Hans Peter Havdal leder Industrilederforum

Følgende bedrifter er foreløpig representert i forumet:
Semcon Devotek med Hans Peter Havdal
TechnipFMC med Erlend Fjøsna
Kongsberg Teknologipark med Johnny Løcka
Kongsberg Automotive med Ivar Haug
Dresser Rand med Dag Mebøen
GKN Aerospace med Odd Tore Kurverud
Kongsberg Innovasjon med Svein Olav Torø
Kongsberg gruppen med Wenche Andersen

Kongsberg Næringsforum er fasilitator og sekretær for forumet.