Home print

Industrilederforum er etablert

8 av KNFs medlemsbedrifter innen industri etablerte 10. mars i år Industrilederforum. En møtearena med mål om å sette fokus på viktige saker for industrien, ha en felles stemme ut, og sikre at helheten blir ivaretatt.  Hans Peter Havdal leder forumet.

Når behovet for en møteplass for Kongsbergindustrien ble meldt, tok det ikke lang tid før engasjerte industriledere satte seg rundt bordet for å etablere det som nå har fått navnet Industrilederforum.   Forumet skal møtes 4 – 5 ganger pr år.

8 bedrifter rundt bordet

Hans Peter Havdal leder Industrilederforum

Følgende bedrifter er foreløpig representert i forumet:
Semcon Devotek med Hans Peter Havdal
TechnipFMC med Erlend Fjøsna
Kongsberg Teknologipark med Johnny Løcka
Kongsberg Automotive med Ivar Haug
Dresser Rand med Dag Mebøen
GKN Aerospace med Odd Tore Kurverud
Kongsberg Innovasjon med Svein Olav Torø
Kongsberg gruppen med Wenche Andersen

Kongsberg Næringsforum er fasilitator og sekretær for forumet.

Lokalt engasjement

Første ordinære møte ble avholdt (dato), og en rekke aktuelle saker ble diskutert.

• Næringsstrategi / Kongsberg 2030
• Masterplan for næringslivet
• Felles prosjekter (Testarena for autonomi etc.)
• Virkemiddelapparatet (Klyngesamarbeid, Katapult etc.)
• Høringsuttalelser
• Kongsberg 2024
• Selge Kongsberg enhet
• Kongsberg International School
• HSN, Campus Kongsberg
• Kongsbergbanen
• Sykehuset
• Nærpolitireformen
• Ulike møtearenaer (Summit og B&B)

Det ble fordelt roller og oppgaver for de enkelte satsningsområdene, og ansvaret for å følge opp fremdrift og status samt holde resten av forumet informert ble delegert i gruppen.

I etterkant av etableringen har det kommet en henvendelse fra Kongsberg kommune om Industrilederforum kan bidra med ressurser/nøkkelpersoner i arbeidet med evalueringen av Næringsstrategien for Kongsberg 2030, samt i en arbeidsgruppe om Kongsberg som vertskapskommune for HSN. Forumet vil i løpet av forsommeren avklare hvem som skal delta i dette arbeidet som representanter for hele gruppa.