Home print

Opplevelsesforum

Medlemsbedrifter innen handel, attraksjoner, restauranter og overnatting samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.

Kontaktperson KNF: Hege Anita Moen 

2018


Forum for Opplevelser

Denne gangen snakket vi bl.a. om Innovasjon Norges Reiselivs kick-off, KNF oppsummerte fra sin studietur til Trondheim og ikke minst ble den videre prosessen om Kongsbergmarken grundig diskutert.


Forum for Opplevelser

På programmet sto bl.a. evaluering sommersesongen 2018,fagdag/konferanse i regi av Forum for Opplevelser, vertskapsattraktivitetskurs og «Tunnelfest – E134». Vi snakket også om kommunevalget 2019 – hvilke saker er viktig for oss?


Visningstur for reiselivet

Vi vil gjerne bli bedre kjent med deg som jobber innenfor reiselivsnæringen!
Få en hyggelig og interessant ettermiddag og kveld sammen med nye venner og bransjekolleger! Dette er gratis for bedrifter innenfor reiselivsnæringen som er medlemmer av KNF. Les mer her >


Forum for Opplevelser

Medlemsbedrifter innen handel, attraksjoner, restauranter og overnatting samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer. Se møteagendaen her >


Forum for opplevelser

Arve Vannebo fra BFK kommer for å informere om 
støtteordninger, «Forum for Opplevelser»-arbeidsgruppa presenterer sitt 
arbeid, vi diskuterer sommersesongen og mye mer..


Forum for opplevelser

Denne gangen snakket vi om ordførerens næringskonferanse 9. mai med temaet «Reiseliv», næringsstrategien som er til politisk behandling, erfaringer fra visningsturen 16. januar og evaluering av møteplassen «Forum for Opplevelser».

 

2017


Forum for opplevelser

«Selge Kongsbergenheten» ble tatt opp i Formannskapet den 22.11.  Her finner dere rådmannens saksfremlegg av «Selg Kongsbergenheten». KNF hadde også ha et møte med kommunen og fylkeskommunen i begynnelsen av desember hvor reiselivs- og handelsstrategi prosess var hovedtema. Disse to sakene ble diskutert i Forum for Opplevelser denne gangen.


Forum for opplevelser

Evaluering av sommeren, blant annet overnattinger, Sommertoget, “Kortreist”-kampanjen og tilbakemeldinger fra gjester til byen.


Handelsforum

Ingebjørg Trandum fra Kongsberg Kommune kommer holdt innlegg om handel i sentrum vs utenfor sentrum, viktigheten av studentboliger, en reguleringssak som kommer på Gomsrud der utbygger foreslår volumvarer og parkering. I tillegg tok vi opp markedsføring av «handelsbyen» Kongsberg. 3600.no, kongsberg.no etc.


Forum for Opplevelser

Trine Sigurdssøn fra Folkeuniversitet snakket om “Kongsbergambassadør”.  Halvor Sælebakke presenterte den nye app’en for formidling av opplevelser i Gruvåsen, og næringssjef Ingar Vaskin ba om innspill til kommunenplanen “Kongsberg 2030”.  Se hele agendaen her >


Februar 09Forum for Opplevelser

Denne gangen var tema bl.a. et attraktivt Knutefjell og «Fortsatt først mot fremtiden» – en kort oppsummering fra reiselivskonferansen på Geilo 18 -19 januar. Se hele agendaen med flere saker her>


01 Januar 17Forum for Handel og Opplevelser

Denne gangen var det redaktør Jørn Steinmoen i Laagendalsposten, målesystemet «Mendo» og mulighetene for informasjonsbrosjyre for byens  handels- og opplevelsesbedrifter som sto på timeplanen.  Se hele agendaen for møtet her >

 

2016


10-oktober-25Handelsforum

Wivi-Ann og Irene inviterer butikkene i sentrum til en hyggelig samling på Magazinet. Vi setter av ca. 3 timer til påfyll, inspirasjon og diskusjon. Er det et møte du bør prioritere i høst, er dette dagen! Vi snakker om hvordan skape engasjement og økt omsetning og valg av riktige aktiviteter. Du får fakta og kunnskapsbasert informasjon om stedsutvikling, og husk at samarbeid skaper store muligheter!

 


 September 19Forum for Opplevelser

Medlemsbedrifter innen opplevelser, attraksjoner, restauranter og overnatting samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.  Se hele invitasjonen her >


April 14Handels- og Opplevelsesforum på Kongsberg Golfbane

Denne gangen sto bl.a. besøksbrosjyre 2016, presentasjon av arbeidet med UNESCO-statusen i Notodden og Tinn og et innlegg av Elin Røsholt om å være butikkdriver i Kongsberg kontra andre byer på agendaen.

 


Januar 20Handels og opplevelsesforum – 1. møte i det nye året

Vi snakker blant annet om bynett, utviklingen av Vestsida, kursing, reiselivstrainèe. Hva er nytt – runde rundt bordet. Politiet kommer for å fortelle om deres arbeid i bybildet.
Se hele agendaen her>

 

 

2015


September 22Forum for opplevelser

Oppsummering av sesongen 2015 og et blikk på hva som skjer fremover. Informasjon om reiselivstrainee, Team Reiselivs kick-off for Innovasjon Norge m.m.
Se hele invitasjonen med agenda>


Februar 04

Samarbeid er nøkkelen til suksess!

Hvordan få til mere og bedre samarbeid mellom handels- og opplevelsesnæringen og byens konsert- og festivalarrangører.  Hvordan kan vi sammen forsterke og utnytte festivalene til felles beste?
Se agenda for møtet her >