Home print

Gå for næringslivet

Under overskriften ”Gå for næringslivet” har NHO Buskerud tatt initiativ til en rekke treff mellom politikere og næringsliv.  Onsdag 10. mai var det Kongsbergs tur til å få besøk av Buskerudbenken.

Valgkampen foran årets Stortingsvalg er i gang.  I den anledningen hadde NHO Buskerud i samarbeid med bla. Teknologiparken invitert til dialogmøte på Arsenalet.  Målet var å informere de ulike partienes representanter til Stortingsvalget om næringslivet i Kongsbergs status og utfordringer.

Johnny Løcka ønsket velkommen

Johnny Løcka fra Kongsberg Teknologipark ønsket gjestene velkommen til Arsenalet, og fortalte litt om Kongsbergindustriens historie før han informerte om hvordan industrien i dag fungerer. Han la vekt på at det er mange ulike bedrifter med ulik eierstruktur, globale eiere og varierte porteføljer og produkter.  Det ble tid til en rask spørsmålsrunde før det bar over i ”cafédialog” der politikerne vandret fra bord til bord for å møte de ulike næringslivsrepresentantene.

 

 

Politikerne ble til slutt utfordret på å oppsummere de tre viktigste tingene de kunne bidra med for Kongsbergindustrien i tiden fremover.  Hovedtrekkene i innspillene var satsning på infrastruktur og samferdsel, kunnskapsbygging og kompetanse, miljø og grønt skifte samt trygghet til ulike offentlige tjenester.   Det ble også lagt vekt på at møtepunkter mellom næringslivet og sentrale politikere er noe vi må gjennomføre jevnlig.  Møtet ble avsluttet med omvisning for politikerne på Arsenalet.

 

Grete Karin Berg, NHO Buskerud

Grete Karin Berg fra NHO oppsummert med at alle partiene som var tilstede var enige om at det måtte inn en setning i NTP om viktigheten av videre utredning av Kongsbergbanen, og at første skritt er – to tog i timen og under en time til Oslo.

Det var god stemning når Buskeruds representanter til Stortinget møtte næringslivet i Kongsberg.