Home print

Byutviklingsmøte engasjerte

Politikere, kommuneadministrasjon, gårdeiere og butikkdrivere møttes til felles workshop torsdag 31. mai.

Telemarksforskning fasiliterte samlingen med både faglig påfyll og gruppearbeid. Transportøkonomisk Institutt (TØI), som er en av de fremste kunnskapsinstitusjonene innen byutvikling, transport og gårdeierstruktur, holdt et innlegg om hva som er suksessfaktorer for utvikling av bysentrum.

Det er forsket en del på dette allerede, men hovedsakelig i større byer. Derfor ser de på Kongsberg som et sted de ønsker å følge over tid for å sammenlignet med tidligere forskningsfunn. Hvorvidt dette blir en realitet eller ikke vet vi ikke ennå, men det er dialog med kommunen, Telemarksforskning, TØI og KNF om rammer og muligheter for en satsning på forskning.

Her finner du presentasjonene fra møtet >