Home print

Næringslivet møtte departementet

Torsdag 1. juni inviterte Nærings- og fiskeridepartementet næringslivet i Kongsberg til innspillsmøte om regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering.  Statssekretær Dilek Ayhan var sammen med KNF vertskap for møtet.

Statssekr. Dilek Ayhan

I sin invitasjon etterlyste statssekretær Ayhan næringslivets innspill på en rekke spørsmål.  Blant annet ville hun vite hvilke utfordringer og barriere norske eksportbedrifter møter internasjonalt og hva som skal til for at Norge skaper flere bedrifter og næringer som gjør seg gjeldende internasjonalt.  Hun stilte også spørsmål om hvordan norske myndigheter bedre kan legge til rette for å øke eksport og internasjonalisering og hvordan norske myndigheter bedre kan legge til rette for å tiltrekke utenlandske investeringer og talenter til Norge.

Her kan du se invitasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet.  Har du innspill til strategiarbeidet kan det sendes til postmottak@nfd.dep.no.

I alt 15 representanter fra små og store bedrifter i Kongsbergs ville gi sine kommentarer til strategien, og møtet ble innledet med betraktninger og erfaringer av Håvard Farstad, Viatech, og Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering.  Innleggene spilte opp til en god diskusjon rundt bordet.

“Dra-hjelp” i enkeltsaker og økonomiske virkemidler

Selv om store og små bedrifter møter høyst ulike utfordringer i sitt arbeid med eksport og internasjonalisering, var samarbeid med myndighetene og infrastruktur lokalt to elementer av stor betydning for alle typer bedrifter.  Håvard Farstad etterlyste initiativ og deltagelse fra departementet.  Han ønsker seg deltagelse med personell fra departement og utenrikstjenesten ved tilstelninger ved ambassadene, også for SMB’ene.

Flere av de fremmøtte understreket behovet for virkemidler for økt satsing ut over landegrensene.  Å jobbe seg inn på det internasjonale markedet krever store ressurser og er kostnadskrevende, og en utvidelse av f. eks. Skattefunnordningen vil være at stor økonomisk betydning for mange bedrifter.

Infrastruktur er grunnlaget for alt

Sist med ikke minst var infrastruktur et stort tema på møtet.  God og enkel tilgang til resten av verden er essensielt for å øke eksport og internasjonalisering.  Det ble nevnt både offentlig kommunikasjon, vei og tilrettelegging for både bedriftsetableringer og import av talenter.  Notodden flyplass var representert i møtet, og de har store ambisjoner for å gjøre veien fra Kongsberg til verden kortere.